Privacybeleid

Privacyverklaring Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn (AVG) 

Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn is gevestigd aan De Waterkamer 114 in Apeldoorn en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:         

Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn
De Waterkamer 114 
7325 HX Apeldoorn 
www.pijnbestrijdingapeldoorn.nl
pijnbestrijdingapeldoorn@gmail.com  

Peter Netten is de Functionaris Gegevensbescherming van Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn. Hij is te bereiken via pijnbestrijdingapeldoorn@gmail.com. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Verzekeraar 

Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw factuur en voortgang medisch

Geautomatiseerde besluitvorming 

Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn) tussen zit. 

Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn gebruikt Officeprogramma’s en mailing op een stand alone pc. Dit voor verwerking van uw persoonsgegevens en voor een factuur. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren 20 jaar (voor medische dossiers is 20 jaar vereist) als bewaartermijn voor de persoonsgegevens zoals eerder aangegeven. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die de beheerder van de site van Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pijnbestrijdingapeldoorn@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Pijnbestrijding Acupunctuur Apeldoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pijnbestrijdingapeldoorn@gmail.com.